Funcția C++ cos() cu Exemplu

Functia C Cos Cu ExempluFuncția cos() este o funcție matematică care returnează un cosinus al unghiului de intrare. În C++, este o parte a bibliotecii math.h și găsește cosinusul unghiului de intrare. Funcția cos() necesită ca un unghi să fie transmis ca argument și calculează valoarea cosinus a acelui unghi, care este apoi returnată de funcție.

Cum funcționează funcția cos() în C++?

Cos() în C++ este o parte a bibliotecii math.h și ia un unghi ca parametru. Unghiul este specificat în radiani. Cos() returnează apoi cosinusul unghiului de intrare folosind o formulă matematică și returnează valoarea. Formula folosită de funcția cos() este:

cos ( X ) = adiacent / ipotenuză

Unde X este unghiul, adiacent este lungimea laturii care este adiacentă unghiului x al triunghiului și ipotenuză este măsurarea laturii ipotenuzei a unui triunghi dreptunghic. Cos() în C++ dă cosinusul unghiului x folosind această formulă.Sintaxa funcției cos().
Sintaxa funcției cos() este următoarea:pluti cos ( pluti A ) ;
dubla cos ( dubla A ) ;
lung dubla cos ( lung dubla A ) ;
dubla cos ( integral la ) ;

Unde A este unghiul în radiani, iar tipul returnat este o valoare în virgulă mobilă cu precizie dublă care reprezintă cosinusul unghiului.Tip de returnare
Funcția cos() returnează o valoare în virgulă mobilă cu precizie dublă care reprezintă cosinusul unghiului.

Parametru
Funcția cos() ia un parametru: un unghi în radiani pentru care trebuie calculată valoarea cosinusului.

Exemplul 1: funcția cos() în C++
Iată un exemplu de utilizare a funcției cos() în C++:#include
#include
folosind spatiu de nume std ;
int principal ( ) {
dubla unghi = Patru cinci ;
dubla radiani = unghi * ( 3.14 / 180 ) ;
dubla valoare_cos = cos ( radiani ) ;
cout << „Valoarea cosinusului” << unghi << 'grade este' << valoare_cos << endl ;
întoarcere 0 ;
}

În acest exemplu, definim mai întâi un unghi cu valoarea 45. Convertim apoi acest unghi în radiani folosind formula radiani = unghi * (3,14 / 180) . Acest lucru este necesar deoarece funcția cos() din C++ ia ca parametru unghiul în radiani. Apoi apelăm funcția cos() cu unghiul în radiani și stocăm rezultatul în valoare_cos variabil. Apoi, am tipărit rezultatul folosind declarația cout.

Exemplul 1: funcția cos() în C++ prin introducerea utilizatorului
Următorul cod va prelua intrarea utilizatorului și va calcula cosinusul unui unghi folosind funcția cos():

#include
#include
folosind spatiu de nume std ;
int principal ( ) {
dubla unghi ;
cout << „Introduceți un unghi în radiani:” ;
mâncând >> unghi ;
cout << 'cos ('' << unghi << ') = ' << cos ( unghi ) << endl ;
întoarcere 0 ;
}

Acesta este un cod C++ care preia intrarea utilizatorului pentru un unghi în radiani și calculează cosinusul unghiului folosind funcția cos(). Rezultatul este apoi tipărit pe consolă.

Concluzie

Cos() în C++ găsește cosinusul unui unghi. Este o parte a bibliotecii math.h și ia ca parametru un unghi în radiani. Cos() returnează cosinusul unghiului folosind o formulă matematică și returnează valoarea. Poate fi folosit în diverse aplicații, inclusiv grafică și calcul științific.